Szkolny zestaw podręczników

 

 

KLASA  I  TECHNIKUM

ZAWÓD:

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

LP.

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

1

Język polski

Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka klasa I, część I i II;

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, wyd. WSiP

2

Język angielski

Matura Focus 2 student’s book+workbook (podręcznik + zeszyt ćwiczeń); S. Kay, V. Jones, wyd. PEARSON

3

Język niemiecki

Komplett, G. Montali, D. Manotelli, N.Czernohous Linzi wyd. Lektorklett

 

4

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum; M.Bokiniec, B.Farysewicz, J. Michałowski, wyd. Nowa Era

5

Historia

Historia, zakres podstawowy; B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak,

A. Roszak, seria  Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

6

Wiedza o społeczeństwie

WOS; Z. Smutek, J. Maleska, seria Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

 

7

Podstawy przedsiębiorczości

---------------------------------------------------------------------------------------

8

Geografia

Oblicza geografii; R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era

 

9

Biologia

Biologia do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;

B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon

10

Chemia

To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

11

Fizyka

Świat fizyki. Pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych; M. Fiałkowska, wyd. Zamkor

12

Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy; W. Babiański, L. Chańko,

wyd. Nowa Era

13

Informatyka

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; A. Gawełek, wyd. Operon

14

Wychowanie fizyczne

Brak podręcznika

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bez paniki; M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, wyd. PWN

 

16

Historia i społeczeństwo

 

---------------------------------------------------------------------------------------

17

Procesy fotograficzne

Brak podręcznika

 

18

Urządzenia fototechniczne

Brak podręcznika

 

19

Technologie multimedialne

 

---------------------------------------------------------------------------------------

20

Działalność gospodarcza

 

----------------------------------------------------------------------------------------

21

Język obcy zawodowy

 

---------------------------------------------------------------------------------------

22

Techniki fotograficzne

Brak podręcznika

 

 

 

KLASA  I  TECHNIKUM

ZAWÓD:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

LP.

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

1

Język polski

Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka klasa I, część I i II;

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, wyd. WSiP

2

Język angielski

Matura Focus 2 student’s book (podręcznik bez zeszytu ćwiczeń);

S. Kay, V. Jones, wyd. PEARSON

3

Język niemiecki

Komplett, G. Montali, D. Manotelli, N.Czernohous Linzi wyd. Lektorklett

 

4

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum; M.Bokiniec, B.Farysewicz, J. Michałowski, wyd. Nowa Era

5

Historia

Historia, zakres podstawowy; B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak,

A. Roszak, seria  Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

6

Wiedza o społeczeństwie

WOS; Z. Smutek, J. Maleska, seria Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

 

7

Podstawy przedsiębiorczości

---------------------------------------------------------------------------------------

8

Geografia

Oblicza geografii; R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era

 

9

Biologia

Biologia do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;

B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon

10

Chemia

To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

11

Fizyka

Świat fizyki. Pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych; M. Fiałkowska, wyd. Zamkor

12

Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony; W. Babiański, L. Chańko, wyd. Nowa Era

13

Informatyka

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; A. Gawełek, wyd. Operon

14

Wychowanie fizyczne

Brak podręcznika

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bez paniki; M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, wyd. PWN

 

16

Historia i społeczeństwo

---------------------------------------------------------------------------------------

17

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn, K. Grzelak, J. Telega, J. Toczewski,

wyd. WSiP

 

18

Przepisy ruchu drogowego

---------------------------------------------------------------------------------------

19

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych, M. Karczewski, L. Szczęch,

G. Trawiński, wyd. WSiP

20

Elektrotechnika i elektronika

----------------------------------------------------------------------------------------

21

Działalność gospodarcza

---------------------------------------------------------------------------------------

22

Język obcy zawodowy

----------------------------------------------------------------------------------------

23

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

 

----------------------------------------------------------------------------------------

24

Pracownia techniki samochodowej

Brak podręcznika

25

Pracownia samochodowa

--------------------------------------------------------------------------------------

26

Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KLASA  I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ZAWÓD:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

LP.

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

1

Język polski

Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. część I;

J. Kusiak, wyd. Operon.

2

Język angielski

---------------------------------------------------------------------------------------

3

Język niemiecki

Genau 1, wyd. Lektorklett

 

4

Historia

Historia, zakres podstawowy; B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak,

A. Roszak, seria  Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

4

Wiedza o społeczeństwie

---------------------------------------------------------------------------------------

6

Podstawy przedsiębiorczości

---------------------------------------------------------------------------------------

7

Geografia

Oblicza geografii; R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era

 

8

Biologia

Biologia do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;

B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon

9

Chemia

To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

10

Fizyka

Świat fizyki. Pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych; M. Fiałkowska, wyd. Zamkor

11

Matematyka

Matematyka dla zasadniczych szkół zawodowych 1,

L Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański, wyd. WSiP

12

Informatyka

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; A. Gawełek, wyd. Operon

13

Wychowanie fizyczne

Brak podręcznika

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

----------------------------------------------------------------------------------------

15

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn; K. Grzelak, J. Teliga, J. Torzewski, wyd. WSiP;

Rysunek mechaniczny dla mechaników; T. Lewandowski, wyd. WSiP;

Bezpieczeństwo i higiena pracy; W. Bukała, K. Szczęch, wyd. WSiP

16

Przepisy ruchu drogowego

---------------------------------------------------------------------------------------

17

Technologia napraw pojazdów samochodowych

Naprawa pojazdów samochodowych; S. Orzełowski, S. Kowalczyk, wyd. WSiP

Silniki pojazdów samochodowych; M. Karczewski, L. Szczęch, wyd. WSiP

18

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

19

Działalność gospodarcza

---------------------------------------------------------------------------------------

20

Język obcy zawodowy

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KLASA  I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ZAWÓD: FRYZJER

 

LP.

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

1

Język polski

Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. część I;

J. Kusiak, wyd. Operon.

2

Język angielski

Matura Focus 2 student’s book – podręcznik ucznia

S. Kay, V. Jones, wyd. PEARSON

3

Język niemiecki

 

----------------------------------------------------------------------------------------

4

Historia

Historia, zakres podstawowy; B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak,

A. Roszak, seria  Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

4

Wiedza o społeczeństwie

 

---------------------------------------------------------------------------------------

6

Podstawy przedsiębiorczości

 

---------------------------------------------------------------------------------------

7

Geografia

Oblicza geografii; R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era

 

8

Biologia

Biologia do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;

B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon

9

Chemia

To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

10

Fizyka

Świat fizyki. Pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych; M. Fiałkowska, wyd. Zamkor

11

Matematyka

Matematyka dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 1,

L Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański, wyd. WSiP

12

Informatyka

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; A. Gawełek, wyd. Operon

13

Wychowanie fizyczne

Brak podręcznika

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

---------------------------------------------------------------------------------------

15

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

16

Podstawy fryzjerstwa

Nowoczesna stylizacja, Kolor, Forma, Styl; Z. Sumirska, wyd. SUZI

 

17

Techniki fryzjerskie

Nowoczesne fryzjerstwo, Chemia, Technologie, Techniki; Z. Sumirska, wyd. SUZI

18

Język obcy zawodowy

---------------------------------------------------------------------------------------

19

Działalność gospodarcza

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KLASA  I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ZAWÓD:

GRUPA WIELOZAWODOWA

 

LP.

PRZEDMIOT

PODRĘCZNIK

1

Język polski

Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. część I;

J. Kusiak, wyd. Operon

2

Język angielski

Matura Focus 2 student’s book – podręcznik ucznia

S. Kay, V. Jones, wyd. PEARSON – wszystkie zawody z wyjątkiemmechanika pojazdów samochodowych

3

Język niemiecki

Genau 1, wyd. Lektorklett – tylko w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

4

Historia

Historia, zakres podstawowy; B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak,

A. Roszak, seria  Odkrywamy na nowo, wyd. Operon

4

Wiedza o społeczeństwie

 

---------------------------------------------------------------------------------------

6

Podstawy przedsiębiorczości

 

---------------------------------------------------------------------------------------

7

Geografia

Oblicza geografii; R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era

 

8

Biologia

Biologia do szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;

B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon

9

Chemia

To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

10

Fizyka

Świat fizyki. Pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych; M. Fiałkowska, wyd. Zamkor

11

Matematyka

Matematyka dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 1,

L Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański, wyd. WSiP

12

Informatyka

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; A. Gawełek, wyd. Operon

13

Wychowanie fizyczne

Brak podręcznika

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

---------------------------------------------------------------------------------------

15

Język obcy zawodowy

---------------------------------------------------------------------------------------

16

Działalność gospodarcza

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Do góry